Nijmegen

"We bouwen voort op Nijmegen European Green Capital 2018"

Home
Alle informatie over Nijmegen European Green Capital 2018 is voortaan te vinden op WWW.NIJMEGEN.NL/GREENCAPITAL

 

In 2018 was Nijmegen Green Capital van Europa.

En we gaan verder

De vijf thema’s van Nijmegen EGC 2018 stonden voor vijf ingrijpende ontwikkelingen die nodig zijn om onze steden mooi en leefbaar te houden: schone mobiliteit, fossielvrije energie, duurzame voedselvoorziening, vitale stad en circulaire economie.

Binnen Nijmegen werken we al langer aan de transitie naar een duurzame mobiliteit en fossielvrije energie. Denk aan elektrisch rijden, e-hubs, nog meer fietspaden, milieuzone, windmolens, zonnepanelen, warmtenet en Nijmegen aardgasvrij. Daar gaan we mee door.

Het vervolg van Green Capital richt zich daarom vooral op de transities rondom groen/biodiversiteit, voedsel, klimaataanpassingen en de afvalvrije stad.

Internationaal netwerk

Nijmegen heeft zichzelf afgelopen jaar ook nadrukkelijk internationaal in de schijnwerpers gezet. Zo heeft Nijmegen nu meer en makkelijker toegang tot internationale netwerken en organisaties. Bijvoorbeeld het wereldwijde netwerk van duurzame steden ICLEI. Deze internationale positie willen we in het vervolg van Green Capital natuurlijk graag verder uitbouwen.

Op dit moment werken deze programma’s verder uit in het stadsbrede werkprogramma.